Friday, August 27, 2004

Can you read Vietnamese on this Blog?

If you can not read Vietnamese on this Bentre Blog, please Click View (at Tools Bar), Click Encoding, Click Unicode (UTF-8). Thank you and enjoy surfing. (Nguyen Dong Danh)

Monday, August 16, 2004


Tứ quý: Trần ngọc Liên, Lạc Kim Anh,
Nguyễn thị Hạnh, Thuỷ Lê
Posted by Hello


Seven Samurai: Hồ văn Các (Võ Bị) + Kim Anh,
Lê quang Hiền+Thuỷ, Hạnh Nguyễn, Liên+Danh
Posted by Hello


Hồ văn Các, Nguyễn đồng Danh, Đặng văn Hiền,
Lê quang Hiền (dân biểu QH)
Posted by Hello

Monday, August 02, 2004

Xin loi!

Tôi tình cờ ghé Forum Ben Tre. Kính chào quý anh chị em .
Xin chúc các bạn sức khỏe để mạnh tiến trên con đường ngôn luận.
Hùng Vũ, MT