« Home | Can you read Vietnamese on this Blog? » | Tứ quý: Trần ngọc Liên, Lạc Kim Anh, Nguyễn thị... » | Seven Samurai: Hồ văn Các (Võ Bị) + Kim Anh, Lê... » | Hồ văn Các, Nguyễn đồng Danh, Đặng văn Hiền, Lê... » | Xin loi! » | CHÀO MỪNG ĐỒNG HƯƠNG Kính chào quý Đồng hương, ... »


Three sisters: Trần Ngọc Liên, Trần Kiều Nga,
Trần Huỳnh Anh.
Posted by Hello

Hi, i don't have any explanation, but i found your blog in my blog. It's a big pleasure read something about someone's life in Vietnan. But i'm thing that you won't have the same pleasure when you visit me: my blog is only in portuguese, sorry. If you could read this, please try: http://homemmalacabado.blogspot.com.
Nice to meet you.

Toi muon tham gia vao bentrehome vi cung la mot nguoi song xa xu, nhung vao roi moi biet hau het thanh vien la nguoi lon va o ngoai nuoc, biet lam sao day?

U cũng là dân Bến Tre hả? Làm wen nha ^^

Post a Comment