Wednesday, October 05, 2005

Biên bản buổi họp 04/06/2005

Thời gian: 14 giờ thứ bảy 04-06-2005.Điạ điểm: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (TTSHCD) ở Bonnyrigg.
Tham dự: Anh chị Bon, anh chị Tới, anh chị Các, anh chị Danh, anh Trần văn Phan, anh Đặng bá Thọ, anh Ngô Bá, chị Trần Anh, chị Huỳnh Hoa.
Nội dung: anh Đặng bá Thọ trình bày chủ đề Việt dưỡng quyền (VDQ) và Diện chẫn Liệu pháp (DCLP). VDQ gồm một số bài tập để giữ gìn sức khoẻ. DCLP là một phương pháp chửa trị các bịnh do rối loạn chức năng, bằng cách sử dụng các dụng cụ để chà lăn, bấm huyệt. Phần trình bày rất hấp dẫn và quá nhiều câu hỏi được nêu lên, nhưng vì không đủ giờ, nên anh Thọ đành hẹp lại dịp khác.Sau đó là phần tâm tình và ăn tiệc.
Một số ý kiến được thu thập như sau: 1- Một năm nên họp mặt ít nhất hai lần. Lần đầu năm (hay cuối năm) nên tổ chức tại một nhà hàng. Lần giữa năm, nên tổ chức tại một địa điểm gần ga xe lửa. 2- Nên tổ chức họp mặt vào school holiday, vì một số anh chị bận đi dạy Việt ngữ cuối tuần. 3- Buổi họp tại TTSHCD không đông đủ như những lần họp mặt tại nhà anh Các và chị Kim Anh. Tại sao?. Do lòng hiếu khách của anh chị Các. Do nhà anh chị gần ga xe lửa?. Xin quý anh chị cho ý kiến.Buổi họp mặt bế mạc lúc 17 giờ cùng ngày.
Báo cáo tài chánh: cho đến tháng bảy năm 2005.Thu $2750.00 - Chi 37.30 = Tồn quỹ 2712.70 Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp xin gởi về nguyendongdanh. Kính chúc sức khoẻ quý đồng hương.

Điều hợp viên.